zakladateľ skautského hnutia

Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of Gilwell

 * 22.februára 1857  + 8.januára 1941

Skauting je celosvetová organizácia, ktorá vznikla v roku 1907 v Anglicku. Jej zakladateľom je bývalý generál anglického vojska sir Robert Baden-Powell of Gilwell. Momentálne skauting neexistuje iba štyroch krajinách sveta, a za tie roky prešlo našou organizáciou niekoľko miliónov deti a mladých. Viete, že skautskou výchovou napríklad prešli skoro všetci americký prezidenti, medzi nimi aj John F.Kenedy? Dokoca aj Neil Armstrong - prvý človek na Mesiaci bol skautom. Tiež Thor Heyerdahl, vedec a dobrodruh z trstinového člna Kon-Tiky.  Emblém skautingu sa už ocitol aj na najvyššom vrchu sveta. Tu na Slovensku má k nemu blízko napríklad kardinál Ján Chryzostom Korec...

Skauting je predovšetkým výchovná organizácia, ktorá prostredníctvom svojho atraktívneho programu vychováva Vaše deti.

 

Vyrobil - František Gura

Hit Counter

 

 

 

Náš skautský zbor vznikol v roku 1998 v Dlhej Lúke. O jeho vznik sa zaslúžil miestny pán kaplán Martin Raškovský, ktorý pôsobil vtedy v Zborove. Od vtedy rastieme. Dnes sme vyrástli do takej podoby, že sa venujeme skoro 120-tim deťom a mládeži na troch rôznych miestach. V Dlhej Lúke, na sídlisku Vinbarg, a na III.ZŠ v Bardejove.

 

Ako sa im venujeme?

Pripravujeme pre malé skupinky stretnutia každý týždeň. Zároveň každý oddiel má svoje výlety, výpravy, súťaže. Podobné akcie sú aj pre všetkých členov spolu. Niektoré akcie organizujeme aj pre rodičov, a verejnosť.

 

Čo všetko sme urobili ?

Fungujeme už ôsmy rok. Doteraz sme pre Vaše deti pripravili viac ako 3000 stretnutí v malých skupinkách. Zároveň viac ako 400 rôznych výletov, výprav, súťaží, hier, aktivít. Taktiež sme pre Vaše deti pripravili šesť letných táborov. Keby sme všetky aktivity vynásobili priemernou mzdou (napr. 60.-Sk / hod.), tak zistíme, že dobrovoľníci darovali Vašim deťom prácu v hodnote skoro  1 450 000.- Sk. No za túto prácu nikdy nedostali ani korunu. Všetci pracujú dobrovoľne a zadarmo...

 

...aj preto potrebujeme Vašu pomoc...

Aby sme sa my mohli venovať viacej práci s deťmi a mládežou, potrebujeme získať financie. Budeme vďačný za každú korunu...ktorú budeme môcť ďalej investovať do aktivít a výchovy detí...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA

...činnosť...

...výlety, výpravy, splav...

...detský spevácky zbor...

 

...letný tábor...

 

 

...zúčastnili sme sa...

 

 

 

 

43zbor@centrum.sk

43zbor@scouting.sk

ferky.gura@post.sk

gura@scouting.sk