... naše akcie ...  

Prvé dve fotky sú z pešej púte Bardejov- Levoča. Ďalšie sú z výletu do Slovenského krasu. Posledná je z hry v meste AgentXY.

 

HLAVNÁ STRÁNKA

 

Robíme aj detské či skautské plesy, aj pre rodičov. Samozrejme bývajú aj karnevaly, diskotéky, ale aj rôzne nočné hry, nočné výstupy, či orientačné preteky. V strede dole začíname fotkou z oslavy sviatku sv. Juraja, patróna skautov. A pokračujem zimnými fotkami

Rôzne pobytové podujatia, ako Bomba-ekšn, alebo Chatkovica su poprepájané aj rôznymi hrami, obradovkami, či inými aktivitami

 

Sánkarská súťaž, zimné výlety, a iné akcie majú úspech. No chceli by sme sa začať aj viac venovať aktivitám na vodnej hladine.